Železničná preprava

NZ Rail s.r.o. je držiteľom bezpečnostného osvedčenia na prevádzku nákladnej železničnej dopravy v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku(prostredníctvom dcérskej spoločnosti Phoenix Rail Kft.).

Poskytovanie služieb železničnej prepravy je logickým vyústením našich snáh poskytovať zákazníkom čo najširšiu paletu služieb. Rozumieme vlakom po technickej stránke, náš personál má dlhoročnú prax v obore, sme schopní vlaky opraviť a preto vieme, že sme schopní zákazníkovi ponúknuť aj prepravu tovaru.