Poskytovanie ECM

Poskytujeme službu subjektu zodpovedného za údržbu železničných koľajových vozidiel – Entity in Charge of Maintenance (ECM).

Spoločnosť NZ Rail s.r.o. získala Osvedčenie subjektu zodpovedného za údržbu a Osvedčenie funkcií údržby, ktorými certifikačný orgán CertiWise potvrdzuje uznanie systému údržby ECM v rámci Európskej únie v súlade s ERA 1172/003, podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2019/779. Naša spoločnosť každoročne predkladá certifikačnému orgánu Ročnú správu ECM a podrobuje sa dohľadovým auditom.